Dabogda ti… Reč koju izgovorite svaki put kada ste ljuti je jedna od najstrašnijih kletvi i ima jezivo značenje

0
388

Dabog je postao onaj čije se ime ne sme izgovoriti, kojeg se ljudi plaše kao demona

Koliko puta ste čuli kletvu koja počinje sa “Dabogda”. Ne zvuči strašno ukoliko je tumačite sa “Dao ti bog…” Međutim, to je pogrešno tumačenje i ova kletva bi trebalo da vam ledi krv u žilama jer spominje Daboga ili Dažboga, nekadašnje vrhovno slovensko božanstvo, koje je nakon pojave hrišćanstva degradirano u đavola.

Dabog je postao onaj čije se ime ne sme izgovoriti, kojeg se ljudi plaše kao demona. Sloveni su morali prihvatiti novog boga, a Dažbog nije mogao biti jednostavno zaboravljen. Nekadašnji bog Sunca i kiše, bog podzemnog sveta i rodonačelnik ljudi, posle pojave hrišćanstva zadržao je samo svoju htonsku dimenziju i degradiran je u đavola.

Pagani su ga zamišljali kao hromog starca sa štapom, koji je često silazio među njih i rešavao njihove probleme. Bio je odeven u životinjsku kožu, najčešće medveđu, najčešće ga je pratio crni pas, odnosno vuk, takođe hrom. Ponekad su i Dabog i vuk bili slepi na jedno oko.

Tako su raširena verovanja u kojima hromi vuk donosi neku vest ili kako je vuk spasio neku grupu ljudi u šumi da se ne izgube. Vuk koji je sam Dažbog ili Dažbogov izaslanik je obično bele boje.

Nakon primanja hrišćanstva Dažbogov kult je zamenjen kultom Svetog Save. Mnoge legende o Dažbogu su samo promenile ruho, a umesto Dažboga kao glavnog aktera u legendama, pojavio se Sveti Sava, koji obilazi narod i svojom mudrošću rešava probleme seljana.